måndag 18 juni 2012

Solceller eller kanske strålningsceller

Idag produceras solceller för att ta emot energi från de våglängder som ingår i solen ljus. Kan man producera celler som tar emot energi från andra typer av strålning?

Vi har idag ett problem med det avfall som produceras vid våra kärnkraftverk. Går det att använda den strålningsenergi som avges av vårt kärnavfall till att generera elektrisk energi på samma sätt som vi gör med solljus och solceller?

Om det går, vad händer då? Förbrukas den skadliga strålningen i samband med omvandling till elenergi?

Högeffektiva solceller har flera lager som tar emot olika våglängder av ljus integrerade med varandra. Det borde gå att göra på ett enklare sätt för celler som tar emot radioaktiv strålning som inte stoppas lika lätt som synligt ljus. Då kan celler som tar emot olika våglängder placeras bakom varandra i travar och behöver inte integreras med varandra. Den del av strålningen som jag antar inte förbrukas far i så fall vidare i genom lagret av celler tills de råkar på en celltyp som förbrukar den våglängd som den återstående strålningen har. Vi skulle få ett effektivt skydd mot långlivad radioaktiv strålning om vi kan omvandla den till en annan energiform som inte är farlig för oss.

Vid ett reaktorhaveri typ Fukushima skulle man då kunna skydda omgivningen genom att omsluta strålningskällan med energiproducerande celler som förbrukar strålningen.

Dagens kärnavfall strålar dygnet runt i 100.000 år och då kan cellerna få vara ganska dyra utan att det för den skull blir en dålig affär ekonomiskt, även om cellernas verkningsgrad avtar med tiden. Solenergi kan vi bara ta tillvara på mer eller mindre molnfria dagar.

Det kanske till och med går att hoppa över kärnreaktorn och låta uranet generera el direkt i cellerna eller det kanske till och med går att gräva ner cellerna i stället för att gräva upp uranet.